Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγoί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant