Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες:

Μαρία Γαβριλάκη, Κιν: 6946 777 954, email: [email protected]

Χορηγίες:

Μπέσσυ Μπουτεράκου, Τηλ: 210 661 7777 – 211 120 1060 ext.155, email: [email protected]

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγoί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant