Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Leasing

1.1 Customer Service

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών και -έτσι- επιδρούν στη διατήρηση ή τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης (όπως προγράμματα μίσθωσης με χρονική ευελιξία, υπηρεσίες με προσωπικό χαρακτήρα, συστήματα αξιολόγησης εξυπηρέτησης πελατών -δείκτες KPI- κ.ά.).

1.2 Green Initiative

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία ευνοούν τη μείωση (ή την εκμηδένιση) εκπομπής ρύπων και -συνεπώς- τη μετάβαση σε μία πιο πράσινη μετακίνηση.

1.3 Accident Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση ατυχημάτων από την ώρα και τη θέση που συμβαίνουν (όπως η άμεση επικοινωνία με τους κατάλληλους & αρμόδιους φορείς για την παροχή συνδρομής κ.ά.).

1.4 Risk Management / Insurance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης.

1.5 Remarketing

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που υιοθετούν πρακτικές, οι οποίες οδηγούν στην αποτελεσματική επαναδιάθεσή τους μετά το τέλος της μίσθωσής τους.

1.6 E-Fuel Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης καυσίμου και επιτρέπουν τη δυνατότητα μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

1.7 Smart Mobility Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία ευνοούν τη μετάβαση από τη «στενή» χρήση τους στη διαχείριση της κινητικότητας σαν υπηρεσία (Maas).

1.8 Cost Reduction

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία προωθούν την περιστολή δαπανών κατά τη χρήση τους (π.χ. Total Cost of Ownership – το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας).

Ενότητα 2: Rental

2.1 Customer Service

Συμμετοχή από επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών και -έτσι- επιδρούν στη διατήρηση ή τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης (όπως υπηρεσίες με προσωπικό χαρακτήρα, συστήματα αξιολόγησης εξυπηρέτησης πελατών -δείκτες KPI- κ.ά.).

2.2 Green Initiative

Συμμετοχή από επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία ευνοούν τη μείωση (ή εκμηδένιση) εκπομπής ρύπων και -συνεπώς- τη μετάβαση σε μία πιο πράσινη μετακίνηση.

2.3 Accident Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση ατυχημάτων από την ώρα και τη θέση που συμβαίνουν (όπως η άμεση επικοινωνία με τους κατάλληλους & αρμόδιους φορείς για την παροχή συνδρομής κ.ά.).

2.4 Risk Management / Insurance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης

Ενότητα 3: Fleet Management

3.1 Supplier Fleet Team

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων που έχουν αναλάβει -ως εξωτερικοί συνεργάτες (outsourcing)- τη διαχείριση και την εποπτεία του στόλου των οχημάτων μιας εταιρείας, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές στρατηγικές.

3.2 Internal Fleet Team

Συμμετοχή από τμήματα επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει -εσωτερικά (in-house)- τη διαχείριση και την εποπτεία του στόλου των οχημάτων της εταιρείας.

3.3 Fleet Environment

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων ή τμήματα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την εποπτεία του στόλου μιας εταιρείας και έχουν υιοθετήσει πράσινες πρακτικές και τεχνολογίες, οι οποίες ευνοούν τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (π.χ. εκπομπές ρύπων).

3.4 Transport Operator

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων ή τμήματα επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τη διαχείριση και την εποπτεία του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων εφοδιασμού και μεταφορών μιας εταιρείας (π.χ. light commercial vehicles, vans, περονοφόρα ανυψωτικά κ.ά.).

3.5 Insurance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων ή τμήματα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την εποπτεία του στόλου μιας εταιρείας, παρέχοντάς τους πλήρεις υπηρεσίες ασφάλισης.

Ενότητα 4: Innovation & Convenience

4.1 Driver Assistance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οχημάτων να χρησιμοποιούν τη λειτουργία της μερικούς ή πλήρους αυτόματης οδήγησης (π.χ. λειτουργική βοήθεια, αυτόματη στάθμευση κ.ά.).

4.2 Roadside Assistance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οχημάτων να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά έκτακτα συμβάντα κατά τη διάρκεια της πορείας τους (σκάσιμο ελαστικού, έλλειψη καυσίμου, μηχανική βλάβη κ.ά).

4.3 Car-to-X-Communication

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οχημάτων να ενημερώνονται για ανεπιθύμητες καταστάσεις στον δρόμο (π.χ. κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα κ.ά.).

4.4 Vehicle Management

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οχημάτων να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσουν την ευκολία χρήσης τους (π.χ. κατάσταση οχήματος, απομακρυσμένη λειτουργία, μεταφορά δεδομένων χρήσης κ.ά.).

4.5 Commerce

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οχημάτων να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες εν κινήσει (καύσιμα, ηλεκτρονική πληρωμή στα διόδια κ.ά.).

4.6 Infotainment

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία των χρηστών των οχημάτων (WLAN hotspot, μουσική, social media κ.ά.).

4.7 Well-being

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες αυξάνουν την άνεση και την ετοιμότητα των χρηστών των οχημάτων (ανίχνευση κόπωσης, παροχή ιατρικής βοήθειας κ.ά.).

4.8 Urban Transportation

Συμμετοχή από επιχειρήσεις (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) που διαθέτουν υπηρεσίες και προϊόντα ιδιωτικής μετακίνησης, όσο και τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες εξυπηρετούν τα παραπάνω. ( πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές και τη λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο, έκδοση εισιτηρίων, κυκλοφοριακοί χάρτες, κά)

4.9 Public Transportation

Συμμετοχή από επιχειρήσεις (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα ΜΜΜ, όσο και τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες εξυπηρετούν τους επιβάτες τους ( πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές και τη λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο, έκδοση εισιτηρίων/ ηλεκτρονικό εισιτήριο , κυκλοφοριακοί χάρτες, κά)

4.10 City Mobility Services

Συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων αναφορικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους μετακίνησης που προσφέρουν στους κατοίκους του (δημοτική συγκοινωνία, πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές σε πραγματικό χρόνο, έκδοση εισιτηρίων/ ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενοικίαση ποδηλάτου, ποδηλατόδρομοι, συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κυκλοφοριακοί χάρτες, δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης αναφορικά με την κιντηικότητα κά)

4.11 E-hailing, Car Sharing and Carpooling

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές για την ηλεκτρονική κλήση και τον διαμοιρασμό οχημάτων.

4.12 Smart Parking

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων, καθώς και χρόνου στάθμευσης.

4.13 EV Charging

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (όπως σταθμοί φόρτισης, πρόσθετος εξοπλισμός και αξεσουάρ).

4.14 Insurance Market

Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαθέτουν προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης οχημάτων, όσο και τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, οι οποίες εξυπηρετούν τα παραπάνω.

Ενότητα 5: Innovative Safety Solutions

5.1 Safety Solution

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές ή προμηθευτών σχετικών λύσεων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία προειδοποιούν τους χρήστες τους για τυχόν κινδύνους (εξωτερικούς ή σχετικούς με την κατάσταση του οχήματος) και ευνοούν την οδική ασφάλεια.

5.2 Vehicle Tracking

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές ή προμηθευτών σχετικών λύσεων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν τον συνεχή εντοπισμό τους (π.χ. τηλεματική).

5.3 Driving Performance

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές ή προμηθευτών σχετικών λύσεων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία προωθούν τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των τελικών χρηστών (π.χ. η εποπτεία της καθημερινής λειτουργίας των οχημάτων).

5.4 Navigation System

Συμμετοχή από επιχειρήσεις μίσθωσης οχημάτων που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές ή προμηθευτών σχετικών λύσεων που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζουν την εύρεση βέλτιστων διαδρομών και δρομολογίων (ανάλογα με την κυκλοφορία και τα έκτακτα συμβάντα).

Ενότητα 6: Innovative Road Infrastructure

6.1 Motorways Customer Service

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών που διαθέτουν προϊόντα, τα οποία βελτιώνουν την εξυπηρέτηση πελατών που επιδρούν στη διατήρηση ή τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης (όπως διαχείριση διοδίων, εξυπηρέτηση συνδρομητών, on-line υπηρεσίες, εξυπηρέτηση έκτακτης ανάγκης , επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών /ΣΕΑ, χώροι στάθμευσης και ανάπαυσης, εξυπηρέτηση ΑμΕΑ κ.ά)

6.2 Motorways Fleet Management

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών που διαθέτουν τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές για τη αποτελεσματική διαχείριση και εποπτεία του στόλου των οχημάτων τους, με σκοπό την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων.

6.3 Motorway Safety

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών για την προώθηση της οδικής ασφάλειας των τελικών χρηστών με έργα οδικής ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών , αξιοποίηση σχετικών τεχνολογιών & λύσεων καθώς με δράσεις ή καμπάνιες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης.

6.4 Motorway Management System

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών ή προμηθευτών σχετικών λύσεων & προϊόντων για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και υπηρεσιών λειτουργίας που σκοπεύουν στην διαχείριση της κυκλοφορίας και την απαλλαγή των αυτοκινητοδρόμων από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με βασικό μέλημα την διαρκή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών.

6.5 Motorways Environmental Management

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών για τις δράσεις τους αναφορικά με την περιβαλλοντική διαχείριση τους καθώς και την περιβαλλοντική προστασία, στην κατεύθυνση της εναρμόνισης της λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου με το φυσικό περιβάλλον.

6.6 Motorway Traffic Information

Συμμετοχή παραχωρησιούχων εταιρειών ή προμηθευτών σχετικών λύσεων & προϊόντων για την χρήση συστημάτων πληροφοριών ταξιδιού(δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, καιρικές συνθήκες, για τυχόν έργα ή ατυχήματα, προτεινόμενα αξιοθέατα, για τα πρατήρια / τιμές καυσίμων κά).

6.7 Urban Road Infrastructure Management

Συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων για τη κατασκευή, συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση οδικών υποδομών αρμοδιότητάς τους καθώς και δράσεων οδικής ασφάλειας, που συμβάλουν στην ανάπτυξη της κινητικότητας του ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού κλίματος στην περιοχή τους.

Ενότητα 7: Best Fleet Car

7.1 Best Electric Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων , τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.2 Best Green Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων με χαμηλή εκπομπή ρύπων , τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.3 Best Mini Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων Α και Β κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.4 Best Lower Medium Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων C κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.5 Best Upper Medium Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων D κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.6 Best Premium Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων S κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.7 Best Executive Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων Ε κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων E κατηγορίας.

7.8 Best Luxury Fleet Car

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων F κατηγορίας τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.9 Best SUV Fleet Car

Συμμετοχή από εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων τύπου SUV τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης & ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

7.10 Best Fleet VAN

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων τύπου VAN τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7.11 Best Green Fleet VAN

Συμμετοχή από αντιπροσωπείες και εισαγωγείς αυτοκινήτων, οι οποίοι διαθέτουν μοντέλα αυτοκινήτων τύπου VAN υβριδικά τα οποία έχουν αποδοχή από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Grand Awards

1. Leasing Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1,3 και 5. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

2. Rental Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση βραχυχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών Ενότητες 1,2 και 5. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

3. Fleet Team of the Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης – τελικό χρήστη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στην Ενότητα 3. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

4. Fleet Technology Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 4,51,3 και 5. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

5. Motorway of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών της Ενότητας 6. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο

6. Fleet Car Rising Star

Το βραβείο θα απονεμηθεί σε αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα αυτοκινήτων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στην Ενότητα 7. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο (Gold-Silver-Bronze) θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη

Επιστημονική Υποστήριξη

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγoί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Plant